Ett svenskt riksmuseum
Det behövs ett svenskt riksmuseum.
Jag har planerat det som en bro över parker och gator
mellan Arbetarinstitutet och Nationalmuséet. 

Muséets signatur är "Ett brobyggarfolk mellan Finland och Europa."
Muséets utseende är en bro, kanske av speglar.
Det är en sluten korridor.
Muséet utnyttjar "arbis" vestibul och klädhängare samt toaletter.
Muséet byggs fast i Nationalmuséet, men har inte ingång dit förrän det tillåts.
För muséet behövs egentligen ingen tomtmark.
I parken måste högst ett träd fällas.

Brokonstruktionen har höga väggar, så dess styrka är lätt att åstadkomma.
Ekonomin till muséet kan skapas med en folkinsamling.
Personalkostnaderna är noll, då "arbis" vaktmästare även sköter muséet.Utställningsmaterial till muséet finns färdigt på riksmuséet, i regionala muséer och i shöfartsmuséer.
Till dessa föremål hör runstenen från Hitis.
Det visar sig att kamkeramiken sammanfaller med utbredningen av germaner och skandinaver.
Och i Finland är dess förekomst inom eller nära de områden som bebos av svensktalande.
Som tema på muséet kan också vara nyare finlandssvensk kultur och kulturen då Finland var
en del av Sverige.
Speciell vikt kan läggas vid hur vi finlandssvenskar upprätthållit kontakter med Europa och
resten av världen. Såsom t.ex. Nordenskjölds resa.